Terms and Conditions

Naudojimosi taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.autosave.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Autaredma“ (toliau -Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.2. Prekių pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo (toliau – sutartis) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis paspaudžia mygtuką „Patvirtinti prekių užsakymą”. Pirkėjui atlikus aukščiau paminėtus veiksmus, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu išsiunčia patvirtinimą, kad užsakymas yra priimtas bei jame nurodo tikslią prekės kainą.

Pirkėjo teisės ir pareigos

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus, jei Pirkimo-pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl garso ir (ar) vaizdo įrašų (fonogramų, audiovizualinių įrašų) įvairiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo, jei Pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas; laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo; dalyvavimo žaidimuose ir loterijose; paslaugų teikimo, kai Pirkėjo sutikimu Pirkimo-pardavimo sutartis buvo pradėta vykdyti nepasibaigus septynių darbo dienų terminui; prekių, kurios buvo gaminamos pagal Pirkėjo individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, arba kurios dėl savo prigimties po jų teikimo Pirkėjui nebegali būti grąžinamos dėl prekinių savybių praradimo (netekimo), yra greitai gendančios arba baigiasi jų galiojimo laikas). Apie tai reikia raštu pranešti Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

2.3. Elektros prekėms garantija nesuteikiama ir šios prekės atgal nepriimamos (pagal Lietuvos Respublikos daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles).

2.4. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.

2.5. Pirkėjas įsipareigoja Prekių ir jų pristatymo kainą sumokėti per nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.

Pardavėjo teisės ir pareigos

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, tačiau Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas vyks be sutrikimų bei neatsako už nedidelius netikslumus.

3.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui jo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu per nustatytą terminą.

3.3. Dėl svarbių priežasčių ar techninių nesklandumų Pardavėjui negalint pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės (prekių), Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

3.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui bei jos tinkamai veiklai, Pardavėjas turi teisę apriboti ir /ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektroninės parduotuvės darbu ir/ar panaikinti Pirkėjo registraciją elektroninėje parduotuvėje iš anksto Pirkėjo neįspėjus.

3.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Pakeistos Taisyklės įsigalioja nuo jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje momento ir galioja visoms po Taisyklių paskelbimo sudarytoms pirkimo-pardavimo sutartims.

3.6. Pardavėjas turi ir kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas teises ir pareigas.

Prekių kaina ir atsiskaitymas.

4.1. Elektroninėje parduotuvėje nurodyta Prekės galutinė kaina, t.y. į nurodytą kainą yra įskaičiuotas galiojantis pridėtinės vertės mokesčio tarifas (į prekės kainą neįskaičiuotas pristatymo mokestis).

4.2. Už Prekes Pirkėjas įsipareigoja sumokėti per 1 (vieną) darbo dieną Pardavėjo pasiūlyta forma. Jeigu Pirkėjas per nustatytą terminą nesumoka nurodytos kainos, laikoma, kad Pirkėjas atsisako vykdyti sutartį, todėl Pardavėjas turi teisę sustabdyti užsakymo vykdymą.

4.3. Už el. parduotuvėje išsirinktas ir užsakytas prekes Pirkėjas gali Pardavėjui sumokėti trimis būdais :

4.3.1. Grynais pinigais kurjeriui pristačius prekes. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą, užsakymas iškart pradedamas vykdyti, o kurjeriui atvykus, reikia turėti tikslią sumą pinigų, kokia yra užsakymo suma.

4.3.2 Pasinaudojus elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymo metu  pasirinkite reikiamo banko nuorodą. 5 žingsnyje paspauskite „Atlikti mokėjimą“, užsiregistruokite atsidariusiame banko tinklalapyje ir patvirtinkite parengtą mokėjimo pavedimą. Jokio papildomo informavimo tokiu atveju nereikia. Užsakymo statusas pasikeičia į „apmokėtas“ ir užsakymas pradedamas vykdyti.

4.3.3 Bankiniu pavedimu galima sumokėti naudojantis populiariausiomis elektroninės bankininkystės sistemomis: AB SEB bankas, AB DNB bankas, Nordea Bank, AB Swedbank, Luminor bankas, Citadelė bankas (įnešant grynus pinigus arba darant pervedimą iš sąskaitos) į pardavėjo banko sąskaitą (Eurais). Mokėjimo paskirtyje prašome nurodyti Jums suteiktą užsakymo numerį. Užsakymas nepradedamas vykdyti, kol negauname informacijos apie atliktą pavedimą, nes užsakymo statusas lieka nepasikeitęs, jis matomas kaip „neapmokėtas“. Jei padarėte pavedimą, tačiau prekių dar negavote ir norite grąžintis pinigus, informuokite mus telefonu ar el. paštu.

4.4 Sąskaitą išrašys Pardavėjas po prekių pristatymo ir ji bus atsiųsta pirkėjui el. paštu. 

Prekių pristatymas.

PASTABOS:

– Prekių pristatymas į UAB Autaredma parduotuvę, nepriklausomai nuo perkamų prekių sumos – NEMOKAMAS. Dažniausiai prekės yra pristatomos esančios mūsų sandėlyje per 1-3 d.d. 5-10 d.d. parduodamoms prekėms tiesiai iš sandėlių Europoje.

– Jei nurodote pristatymą į namus (ar kitu adresu) ir perkamų prekių suma yra didesnė nei 89 € – LIETUVOJE PRISTATOME NEMOKAMAI. Jei nurodote pristatymą į namus (ar kitu adresu) ir perkamų prekių suma mažesnė nei 86 € – Siuntos išlaidos Lietuvoje yra skaičiuojamos pagal prekių svorį. Apskaičiuotą pristatymo kainą visada rasite užsakymo proceso pabaigoje.

– Prekes siunčiame į visą Europos sąjungą, ir daugelį NVS šalių. Pristatymo kaina derinama individuliai su mūsų vadybininku telefonu ar el. paštu.

– Klientai apie išsiųstas/paruoštas atsiėmimui prekes informuojami mūsų vadybininkų skambučiu ar trumpąja žinute.
 

5.1. Prekės Pirkėjo sąskaita pristatomos pasirinktu kurjeriu arba Pardavėjo transportu.

5.2. Tiksli Prekių kaina, pristatymo kaina, Prekių kiekis bei asortimentas, pristatymo terminas yra nurodomi Pardavėjo patvirtintame prekių užsakyme. Labai retais atvejais kai kurios prekės negali būti parduodamos po 1 vnt., todėl po užsakymo, per 4 darbo valandas apie tai galite būti informuoti.

5.3. Prekių pristatymo metu Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) įsipareigoja patikrinti Prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

5.4. Nustačius Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimo(ų), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) privalo apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti Pardavėjo (pardavėjo atstovo) pateiktame dokumente.

5.5. Nustačius prekių kiekio, kokybės ir/ar asortimento neatitikimą(us), Pirkėjas (Pirkėjo atstovas) Prekių siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pardavėjas (Pardavėjo atstovas) ar kurjeris kartu su Pirkėju (Pirkėjo atstovu) apie tai įformina Prekių nepriėmimo aktą, kuriame raštu pažymi rastus pažeidimus ir neatitikimus.

5.6. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus Prekių siuntą, pasirašius atitinkamame pristatymo dokumente bei pažymėjus apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, o papildomos paslaugos, nurodytos pristatymo dokumente, yra tinkamai atliktos.

5.7. Pirkėjui (Pirkėjo atstovui) priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkamame pristatymo dokumente be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas bei papildomos paslaugos, nurodytos atitinkamame dokumente, yra tinkamai atliktos.

5.8. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekės (prekių) nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

Prekių grąžinimas.

PASTABOS:

– Autosave.lt el. parduotuvėje pirktas prekes apkeisime, jei grąžinimo terminas neviršija 14 kalendorinių dienų. Prekės grąžinamos originalioje prekės siuntos pakuotėje, kuri nėra pažeista ar kitaip apgadinta pirkėjo. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

– Siekiant užtikrinti sklandų ir nebrangų prekių apkeitimą, rekomenduojame informuoti mūsų vadybininką ir susitarti keitimo sąlygas.

– Remiantis LR teisės aktais ir norminiai dokumentais, Elektros ir elektronikos tinkamos kokybės elektros/elektronikos prekės nėra grąžinamos ar keičiamos, kaip ir prekės, kurios prarado prekinę išvaizdą, ar buvo panaudotos.

– Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2001 m rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258. “Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones”, – 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217. “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.

6.1. Tuo atveju, jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato šių Taisyklių 2.2 p., prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita. Pirkėjo už prekės pristatymą (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Jums pasirinkus ne mūsų pasiūlytą pigiausią standartinio pristatymo būdą, o kitą pristatymo būdą) sumokėti pinigai grąžinami per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą, su sąlyga, kad prekė yra grąžinta Pardavėjui.

6.2. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos, sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

6.3. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas kreipiasi bendraisiais www.Autosave.lt kontaktais.

6.4 Kokybiškos prekės, užsakytos pagal spec. užsakymą, atgal nepriimamos ir nekeičiamos. Užsakovui atsisakius pirkti užsakytas ir pristatytas perkes pagal spec. užsakymą, sumokėti pinigai negrąžinami.

Asmens duomenų tvarkymas

7.1. Pirkėjas sutinka, kad paspaudęs mygtuką „Patvirtinti prekių užsakymą“, pateikia savo asmens duomenis, tam, kad Pardavėjas galėtų minėtus duomenis tvarkyti Pirkėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pardavėjas patvirtina, kad Pirkėjo (fizinio asmens) asmens kodo tiesioginės rinkodaros tikslais Pardavėjas nenaudos.

7.2. Pirkėjas patvirtina, kad paspaudęs mygtuką „Patvirtinti prekių užsakymą“, jis yra informuotas apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų, taip pat gali nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys.

7.3. Pirkėjas patvirtina, kad paspausdamas mygtuką „Patvirtinti prekių užsakymą“, Pirkėjas žino turintis teisę atsisakyti pateikti savo duomenis, tačiau jam yra suprantama, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini identifikuoti Pirkėją pirkimo-pardavimo sutarties (intemetinės prekybos) sudarymo, vykdymo tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus , kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti pirkimo-pardavimo sutarties.

7.4 Visos taisyklės aptartos dokumente “Asmens duomenų tvarkymo taisyklės”.

Informacijos siuntimas

8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

Atsakomybė

9.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą, prisiima atsakomybę už pasekmes ir padarinius, dėl registracijos formoje pateiktų neteisingų/klaidingų duomenų.

9.2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstatymo 8 str.2 ir 3 d . Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis, turi Lietuvos Respublikos Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t.y. tokią pačią teisinę galią kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose). Pirkėjas privalo ir įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi Pirkėjo veiksmai, atlikti naudojant Pirkėjo duomenis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl atliekamų veiksmų bei naudojamų duomenų pobūdžio.

9.3. Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos elektroninėje parduotuvėje, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Prekės užsakymas pagal pavyzdį

10.1 Jei prekės, pateiktos www.autosave.lt kataloge, UAB „Autaredma“ neturi savo sandėliuose ar prekių pasiūlymas pateiktas pagal atskirą užklausą, o pirkėjas pageidauja prekes įsigyti – sutartis sudaroma remiantis CK 6.356.

10.1.1 Vartojimo pirkimo-pardavimo sutartis gali būti sudaryta pagal Pirkėjui Pardavėjo pasiūlytus daiktų pavyzdžius (prekių aprašymą, prekių katalogus, modelius ir t.t.).

10.1 2 Jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitaip, tai sutartis pagal daiktų pavyzdžius laikoma sudaryta, kai Pardavėjas pristato daiktus į sutartyje nurodytą vietą, o jei pristatymo vieta sutartyje nenurodyta, – į vartotojo gyvenamąją vietą.

10.1.3 Pirkėjas iki prekių perdavimo turi teisę atsisakyti sutarties pagal prekių pavyzdžius. Tačiau šiuo atveju Pirkėjas privalo atlyginti pardavėjo turėtas būtinas išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu iki atsisakymo, jeigu sutartis nenumato kitaip.

10.2 Užsakant prekę, pardavėjas UAB „Autaredma“ gali paprašyti apmokėti už prekes išankstiniu mokėjimu.

Baigamosios nuostatos

12.1. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.


12.2. Visi nesutarimai, kilę iš/ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Prekių atsiėmimas
  Atsiimkite prekes mūsų parduotuvėje
 • Prekių pakeitimas
  Galimybė pasikeisti įsigytas prekes
 • Konkurencinga kaina
  rinkoje vienos mažiausių kainų
 • Saugus atsisakitymas
  apmokėkite užsakymus saugiai ir greitai
 • Greitas pristatymas
  prekes pristatome itin greitai